logo

Ontwerpend leren in de klas

ProbleemGame


Ontwerpend leren op de basisschool. Hoe doe je dat, naast al die andere vakken die je als leerkracht moet geven? Groep 5 en juf Isis van basisschool Op Dreef uit Utrecht laten het zien.


Het Wetenschapsknooppunt (WKTU) van de Universiteit Utrecht heeft een tool ontwikkeld waarmee een leerkracht met een basisschoolklas op een natuurlijke manier het ontwerpend leren kan integreren in het lespakket: de ProbleemGame. Voor zowel de leerkracht als voor de kinderen van groep 5 een groot succes!


Terug